Entzute kritikoak zalantzan jartzen ditu jarduera esperimentaletako entzute-egoerak, hasi erabilitako teknologietatik eta espazioaren diseinura. Horrela, jarduera esperimentalak garatzen diren ohiko formatuetatik ihes eginez, entzute kritiko baten nondik norakoak hauteman daitezke.

Egitaraua (pdf)