Hirien eta herritarren sarea soinuekin
eta entzuleekin gurutzatzeari buruz.